www.ezda365.com

НОВИЯТ БРОЙ
АБОНАМЕНТАбонамент 2017

Моля, попълнете полетата по-долу или да изтеглите офлайн варианта на формата и да го изпратите на адрeс:или на e-mail:

Период на абонамент *
Име: *
Адрес: *
Пощенски код: *
Телефон: *
Email: *
Желаете ли да получите минал брой?
Да брой №:   Броя:  
Желаете ли документ за абонамента?
Име на фирма:
Адрес на регистрация:
Идентификационен № / ЕГН:
Идентификационен № по ДДС:
МОЛ:

Данни за превод на пари с пощенски запис до редакцията:

Адрес: София 1799, София, ж.к. „Младост” 2,бл. 217, ет. 12, ап. 114
Лице за получаване: Екатерина Иванова Дончева
(задължително се изписват и трите имена)


Моля обърнете внимание, че полетата маркивани със * са задължителни.

Visual CAPTCHA